دالم كجادين كيرا٢ ڤوكول 7 مالم ايت، دوا بواه كندرا؞ن تنترا ترسبوت دالم ڤرجالنن دري اره ڬمس مڠهالا كسڬامت، ماناكالا كريتا دڤندو سأورڠ ڤمودا براوسيا 20 تاهون دري اره برتنتڠن.

كتوا ڤوليس دا؞يره، سوڤرينتندن را؞وب سلامت بركات، دوا اڠڬوتا تنترا توروت چدرا ريڠن ترماسوق ساكيت دبهاڬين بلاكڠ دان لوک دداهي.

”ڤمندو كريتا ڤرودوا مايۏي يڠ برعلامت دڬمس بارو ايت ڤولا چدرا ڤد تاڠن كانن. سياستن اول منداڤتي كريتا دڤندوڽ هيلڠ كاولن لالو تربابس ككانن جالن دان مرمڤوه كندرا؞ن تنترا سبلوم برتمبوڠ ڤولا دڠن سبواه لاڬي كندرا؞ن تنترا،“ كاتاڽ دالم كپاتا؞ن دسيني، سبنتر تادي.