كأدان ايت مپوكركن مريک كران ترڤقسا مڠڬوناكن اير تلاڬ اير سوڠاي دان اير هوجن يڠ تيدق ترجامين موتو كبرسيهنڽ.

رات٢ ڤندودوق كامڤوڠ بركات مريک سوده جمو ممبوات ادوان كڤد ڤيهق اير كلنتن سنديري برحد (AKSB) كران سهيڠڬ كيني مسئله مريک تيدق ڤرنه سلساي نامون دالم ماس سام ماسيه ڤرلو ممباير بيل اير سهيڠڬ RM30 سبولن.

سأورڠ ڤندودوق يڠ جوڬ اورڠ كورڠ كورڠ اوڤاي (OKU) أزهر حسين 35 بركات مسئله اير دكامڤوڠ اين دليهت سماكين مرونچيڠ اڤابيلا مريک ترڤقسا مڠڬالي ڤريڬي كران تيدق منريما بكلن اير سڤرتي كامڤوڠ لاين.

كاتاڽ ڤندودوق ترڤقسا بربلنجا همڤير RM2,000 اونتوق مڠڬالي تلاڬ ممبلي تڠكي اير ڤپدوت اير دان ڤناڤيس اير.

”ساي تركيلن اڤابيلا مميكيركن مسئله اير يڠ ترڤقسا دأڠكوت دري سوڠاي كران كدوا ايبو باڤ ساي سوده توا دان ديري سنديري جوڬ تيدق براوڤاي كران كاكي چاچت.

”سوده ڤواس كامي مرايو اڬر بكلن اير دسالور ككامڤوڠ اين كران سوده لاما كامي مندريتا تياد اير برسيه“ كاتاڽ كتيک دتموي ڤمبريتا دسيني هاري اين.

توان نور حسفليزا توان حسن 38 يڠ منتڤ سلاما 18 تاهون دكامڤوڠ ايت ڤولا بركات ڤد بولن رمضان لالو مريک لڠسوڠ تيدق منداڤت بكلن اير.

كاتاڽ بكلن اير سبلوم اين ترحد مپببكن مريک ترڤقسا برجاڬ اول ڤاڬي اونتوق مناده اير.