کسموا ڤاسڠن ڤڠنتين براوسيا ليڠکوڠن 20-هن هيڠڬ 40-هن ايت دنکاحکن ليم جورونکاح برتولياه دکتوا؞ي ڤڬاواي تدبير اڬام دا؞يره ڬومبق خيرالنعيم رملي دالم ڤروڬرم سمبوتن مع الهجرة دان نکاح ڤردان 2018.

برايکوتن چوتي عموم مع الهجرة، کيرا٢ 1,000 تتامو ترماسوق اڠڬوتا کلوارڬ ڤاسڠن ڤڠنتين حاضير اونتوق مپقسيکن مجليس ڤرنکاحن ايت.

باڬي ڤنياڬ، عزيزالسفري تورين، 40، دان ڤاسڠنڽ يڠ مروڤاکن ڤمبنتو ڤرڤوستاکا؞ن، نور سابارينا محمد تقيين، 44، ملڠسوڠکن ڤرنکاحن ڤد سمبوتن مع الهجرة ايت سيمبوليک ڤڠهجرهن مريک کڤد کهيدوڤن بهارو.

ڤاسڠن ايت برکات، مريک برشکور منريما تاورن اونتوق ملڠسوڠکن ڤرنکاحن دتاهون بهارو باڬي اومت إسلام، سکالي ڬوس ممبنتو مريڠنکن ببن مريک.