ڤڠاره اڠکتن ڤرتاهنن عوام (APM) نڬري، زينل يوسف برکات، کسموا مڠسا دتمڤتکن دڤوست ڤميندهن سمنتارا سکوله کبڠسا؞ن (SK) کوالا اتوق دسيني.

”ڤوست کاولن اوڤراسي APM را؞وب منريما ڤڠڬيلن درڤد کتوا کامڤوڠ اولو اتوق ڤد ڤوکول 1.50 ڤاڬي مڠنا؞ي کجادين بنجير دکامڤوڠ اولو اتوق.

”سراماي 107 مڠسا يڠ ترديري درڤد 50 ديواس، 34 کانق٢، 20 مرڬ امس، دوا بايي دان سأورڠ اورڠ کورڠ اوڤاي (OKU) دڤيندهکن کڤوست ڤمنيدهن سمنتارا،“ کاتاڽ دسيني هاري اين.

منوروت زينل، ڤيهقڽ ماسيه منروسذن ڤمنتاوان باڬي ممستيکن سموا مڠسا دڤيندهکن کتمڤت سلامت.