ڤڠاره جابتن سياستن جنايه نركوتيک بوكيت امان، داتوق محمد خاليل قادر محمد بركات، درڤد جومله ايت، 16,279 اورڠ دتاهن كران دشكي ممبكلكن داده، 39,990 (مميليقي) دان 50,168 اورڠ دداڤتي ڤوسيتيف اوجين ا؞ير كنچيڠ.

منوروتڽ، سڤنجڠ تيمڤوه ترسبوت، ڤوليس توروت مرمڤس 5,732.64 كيلوڬرم (kg) ڤلباڬاي جنيس داده يڠ دأڠڬركن برنيلاي RM264.78 جوتا.

”انتارا داده درمڤس اداله شابو سبرت 4,325.9 kg، كتامين (176.51 kg)، ڤيل ايريمين 5 (63.25 kg)، ڤيل يابا (48.88 kg) دان ڤيل ايكستكسي (99.98 kg).

”كيت جوڬ مرمڤس داده تراديسيونل يا؞يت ڬنجا سبرت 550.22 kg دان هيرو؞ين (467.9 kg)،“ كاتاڽ دالم ساتو كپاتا؞ن بارو٢ اين.

دالم ڤد ايت، منوروت محمد خاليل، ڤيهقڽ مپيتا ڤلباڬاي جنيس هرتا يڠ دأڠڬركن برنيلاي RM46.33 جوتا.