ڤرکارا ايت دعمومکن اوليه ڤڠورسي جاوتنکواس ترتيڠڬي اينستيتوسي حال اهوال إسلام ڤريڠکت ڤرسکوتوان، تون احمد سارجي عبدالحميد سلڤس ممڤڠروسيکن مشوارت ڤرتام جاوتنکواس ترسبوت هاري اين سجق دتوبوهکن ڤد 30 جولاي لالو.

بلياو برکات، سورت راسمي اکن دهانتر کڤد سموا اينستيتوسي برکنا؞ن اونتوق سام اد مڠهانتر ميمورندوم اتاو ممبنتڠکن چادڠن ڤنمبهبا؞يقن کڤد جاوتنکواس ترتيڠڬي برکنا؞ن يڠ اکن براوڤراسي دأيستان نڬارا لاما.

“اينستيتوسي٢ اين کامي بهاڬيکن کڤد ليم کلوستر يا؞يت ڤڠوروسن ڤنتدبيرن حال اهوال إسلام، کأواڠن إسلام دان ايکونومي، ڤنديديقن إسلام، شرعية دان ڤراوندڠن، ڤرتوبوهن ترماسوق ڤوليتيک دان بوکن کراجا؞ن.

“جاوتنکواس ترتيڠڬي اکن براوڤراسي سلاما ليم بولن دان دالم تيمڤوه ترسبوت کاجين، سيمقن ڤنستروکتورن سمولا باکل دبوات سبلوم ساتو لاڤورن دکموکاکن کڤد يڠ د-ڤرتوان اڬوڠ ڤد اول 2019،” کاتاڽ دالم سيدڠ اخبار دسيني بارو٢ اين.

يڠ توروت حاضير تيمبلن ڤڠروسيڽ، داتوق دوکتور عفيفي الأکيتي سرتا اهلي جاوتنکواس ترتيڠڬي، ڤروفيسور تن سري دوکتور محمد کمال حسن، داتوق نوح ڬادوت دان داتوق وان محمد شيخ عبدالعزيز.