مريک مڠاداكن بنتهن دتاڤق بازر رمضان ايت سلاما 40 مينيت مولا؞ي ڤوكول 9 ڤاڬي تادي.

ڤڠوروس Casy Clear Management سنديرين برحد، عبدالشكور عبدالمجيد بركات، ڤيهقڽ تله منجادي ڤڠنجور بازر رمضان بركنا؞ن سجق 2010 دان تيدق ڤرنه تيمبول سبارڠ مسئله.

كات بلياو، ڤيهقڽ سوده ڤون مڠوتيڤ ديڤوسيت RM300 درڤد ڤارا ڤنجاج ترسبوت اونتوق تاڤق دان خيمه باڬي بازر رمضان تاهون اين.

”باڬايماناڤون، كامي هاڽ تاهو ڤرموهونن اونتوق مڠنجوركن بازر رمضان اين تله دتولق اوليه MPN كلمارين.

”ڤارا ڤنجاج تيدق برڤواس هاتي دڠن ڤميليهن ڤڠنجور تاهون اين دان ڤلواڠ مريک كيني تله ترججس،“ كاتاڽ دسيني سمالم.