ترتودوه، محمد فوزي عبدالغني، 39، ممبوات ڤڠاكوان ترسبوت سلڤس كسموا ڤرتودوهن ايت سلساي دباچاكن دهادڤن حاكيم نورول مرضيه محمد رضا.

برداسركن ڤرتودوهن ڤرتام دان كدوا، ترتودوه يڠ برتوڬس سباڬاي ڤمبنتو اوڤراسي جابتن ۏيترينر ترڠڬانو ايت، ددعوا تله ملاكوكن ڤربواتن مڠعا؞يبكن ترهادڤ دوا وانيتا ماسيڠ٢ براوسيا 21 تاهون دڠن چارا مڠهوبوڠي مريک ملالو؞ي تيليفون اونتوق ملاكوكن اكسي لوچه.

ڤربواتن ترسبوت ماسيڠ٢ دلاكوكن دسبواه رومه دجالن مرنتي 3A/7، باندر اوتام ليڬامس، باتڠ كالي دان جالن ڬاڤي 1C/9، سيكشن 1 انتارا ڬاڤي، سرنده ڤد ڤوكول 12.57 تڠه هاري دان 9.27 مالم ڤد 13 دان 25 جولاي لالو.

باڬي ڤرتودوهن كتيڬ دان كأمڤت، ترتودوهن ددعوا ممڤركنلكن ديري سباڬاي دوكتور دان دوكتور ساكيت ڤوان ترهادڤ مڠسا يڠ سام سهيڠڬ مپببكن مريک ممڤرچايا؞ي ترتودوه اداله ڤنجاوت عوام.

ڤرتودوهن دكموكاكن ڤڬاواي ڤندعوا، اينسڤيكتور نور صبريتل عبدالشيد دبوات مڠيكوت سيكشن 170 قانون كسيقسا؞ن يڠ ممباوا حكومن ڤنجارا سهيڠڬ دوا تاهون اتاو دندا اتاو دڠن كدوا-دوا سكالي، جک ثابت كسالهن.