مريک يڠ ترديري درڤد ڤسارا ديامي يوسف 60 ميكانيک محمد زلاني ذوالكفلي 64 دان اوسهاون محمد فضلي عبدالرشيد 40 كيني براد دMae Sot تايلند سبلوم برڬرق كميانمر ايسوق.

محمد فضلي كتيک دهوبوڠي بركات كتيڬ-تيڬاڽ براد دالم كأدان بايق دان برشكور كران چواچ كيني ساڠت مپبلاهي مريک دان هاڽ ترڤقسا منمڤوه هوجن ڤد هاري ڤرتام دان كدوا سهاج.

”اد كجادين مڠجوتكن ڤد ڤريڠكت اول كران موتوسيكل ديامي اتاو ابي مت تيبا٢ ’ماتي‘ دلوبوق جوڠ ڤاسير مس روڤا-روڤاڽ كران ميپق سوده هابيس.

”ڤڠالمن كامي سڤنجڠ ليم هاري دتايلند اين ساڠت ممواسكن هاتي راكن٢ ڤنوڠڬڠ موتوسيكل دسيني توروت مڠيريڠي سبهاڬين ڤرجالنن اڤ يڠ كامي كاڬوم اداله هوتيل٢ دسيني بيارڤون موره تتاڤي مناوركن ڤڠينڤن يڠ سوڠڬوه سليسا“ كاتاڽ.

كتيڬ-تيڬ للاكي بركنان مڠڬوناكن موتوسيكل دباوه 150 cc ملالوي ڤرجالنن سجاوه 14,000 كيلوميتر يڠ دجڠک مماكن ماس دوا بولن سبلوم منچاڤاي ساسرن منونايكن عبادة عمره اول تاهون هادڤن.

مريک برتولق سبتو لالو برمولا دري داترن رحال دسيني دان مرنتسي نڬارا سڤرتي تايلند ميانمر اينديا ڤاكيستان ايران ايميريه عرب برساتو (UAE) دان عرب سعودي.