ڤريسيدنڽ، نورمالا سوديرمن بركات، تيندقن ڤيمڤينن DAP ايت اداله تيندقن تيدق برتمدون دان بوتا سجاره، سدڠكن اڤ يڠ ايڠين دلاكوكن كمنترين برتوجوان ممليهارا سني واريثن اڬر ڬينراسي اكن داتڠ تيدق بوتا توليسن جاوي سرتا القرءان.

“تيندقن ڤميمڤين DAP يڠ مننتڠ سچارا تربوک اوسها ممبوڬركن سمولا سني كاليڬرافي دان توليسن جاوي مپرلهكن لاڬي سيكڤ سبنر DAP يڠ بيادب.

“تيندقن مريک يڠ توروت دسرتا؞ي ببراڤ ڤرتوبوهن بوكن كراجا؞ن (NGO) چينا سڤرتي دوڠ زوڠ دليهت سباڬاي ساتو چوبا؞ن مڠهينا سرتا تيدق مڠحرمتي إسلام سباڬاي اڬام ڤرسكوتوان دان بهاس ملايو سباڬاي بهاس كبڠسا؞ن سڤرتي يڠ ترمقطوب دالم ڤرلمباڬا؞ن ڤرسكوتوان،” كاتاڽ دسيني هاري اين.