ڤڠاره ڤڠواتكواس كمنترين، داتوق اسكندر حاليم سليمان بركات، ڤمريقسا؞ن ايت ممبابيتكن ڤمبوروڠ دان ڤرونچيت.

بلياو بركات، حاصيل درڤد ڤمريقسا؞ن ترسبوت، سباپق 12 كرتس سياستن تله دبوک دان سباپق 1,762 ڤاكيت ڬولا٢ بركنا؞ن تله درمڤس اونتوق تيندقن لنجوت.

“كيس اين دسياست مڠيكوت سيكشن 5 اكتا ڤريحال داڬڠن 2011 كران دشكي منجوال بارڠن يڠ مڠڬوناكن ڤريحال داڬڠن ڤلسو.

“سكيراڽ دثابيتكن كسالهن، اينديۏيدو يڠ تربابيت بوليه ددندا تيدق ملبيهي RM250,000 باڬي ساتو ڤرتوبوهن ڤربادنن. سباليقڽ، باڬي ڤنياڬ بوكن ڤرتوبوهن ڤربادنن بوليه دكناكن دندا تيدق ملبيهي RM100,000 اتاو دڤنجارا تيدق ملبيهي تيڬ تاهون اتاو كدوا-دواڽ،” كاتاڽ دالم ساتو كپاتا؞ن دسيني سمالم.

اسكندر بركات، اوڤراسي ترسبوت دجالنكن كران ڤيهق كمنترين مپدري كبيمبڠن ايبو باڤ ترهادڤ ڤنجوالن سچارا ملواس ڬولا٢ بركنا؞ن دالم كالڠن ڤلاجر، يڠ دجوال دڠن هرڬ 50 سين.

“ڤيهق كمنترين ايڠين ممبري امارن دان مڠيڠتكن مان٢ ڤنياڬ سوڤايا مڠهنتيكن سڬرا ڤنجوالن ڬولا٢ Ghost Smoke تربابيت،” كاتاڽ.