ڤريسيدن دان کتوا ڤڬاواي ايکسيکوتيف، تن سري وان ذالکيفلي وان غاريفين برکات ڤيترونس ممڤراونتوقکن RM55 بيليون باڬي ڤربلنجا؞ن مودل بربنديڠ RM44.5 بيليون ڤد تيمڤوه يڠ سام.

”ڤيترونس تروس مماچو ڤڠلوارن لبيه تيڠڬي دان کچمرلڠن اوڤراسي تله ملتقکن شريکت دکدودوقن کوکوه اونتوق ملقساناکن ستراتڬي جڠک ڤنجڠ،“ کاتاڽ سماس تعليمت ميديا مڠنا؞ي ڤريستاسي کأواڠن 2017 ڤيتورنس دسيني، هاري اين.

بلياو برکات، ڤيترونس اکن ممنفعتکن سڤنوهڽ اسيت سرتا ممڤرلواسکن ڤرنياڬا؞ن ميپق دان ڬس اوتام منروسي موديل ڤرنياڬا؞ن برسڤادو سلا؞ين منمبه اساس سومبر اونتوق منجامين ماس دڤن شريکت.

”ستراتڬي اين اکن ممبوليهکن ڤيترونس برکمبڠ درنتاو ستراتڬيک سڤرتي ASEAN، سوببنوا اينديا، اسيا بارت دان اميريکا،“ کاتاڽ.

کأونتوڠن برسيه ڤيترونس ڤد تاهون کأواڠن براخير 31 ديسيمبر 2017 ملونجق 91.2 ڤراتوس کڤد RM45.4 بيليون درڤد RM23.8 بيليون ڤد 2016.

ڤراوليهن توروت منيڠکت 14.6 ڤراتوس کڤد RM223.6 بيليون درڤد RM195.1 بيليون يڠ دچاتتکن ڤد 2016.

ڤراوليهن لبيه کوکوه ايت ددوروڠ هرڬ جوالن ڤورات درياليساسيکن لبيه تيڠڬي يڠ درا؞يه ڤرودوک اوتام دسمڤيڠ کسن کلمهن ريڠڬيت بربنديڠ دولر اميريکا شريکت.