ايدينتيتي سوسڤيک سوده دكنل ڤستي تتاڤي دي برتيندق مڠهيلڠكن ديري سلڤس كجادين ڤد ثلاث لالو، يڠ مپببكن رماج مالڠ ايت برلومورن داره.

كتوا ڤوليس دا؞يره كوالا سلاڠور، سوڤرينتندن مد عصري إي. وهاب بركات، ڤيهقڽ يقين سوسڤيک اكن داڤت دبركس دالم ماس تردكت.

”كيت ماسيه مڠسن سوسڤيک يڠ مڠهيلڠكن ديري سبا؞يق سلڤس كجادين بركنا؞ن، تتاڤي كيت جوڬ سوده اد ببراڤ ڤتونجوق.

”كيت يقين اكن داڤت مناهن للاكي ايت دالم ماس تردكت باڬي ممبنتو سياستن،“ كاتاڽ كتيک دهوبوڠي دسيني هاري اين.

”ڤد ثلاث، دسبواه مسجد دتنجوڠ كارڠ ايت، مڠسا، ادم سفيان محمد خابول، 17، چدرا دداهي سلڤس دڤوكول سأروڠ للاكي براسويا 40-هن مڠڬوناكن بسي.

دالم كجادين ڤد ڤوكول 11 مالم ايت، مڠسا يڠ بارو سلساي منونايكن صلاة عشاء دتاهن سوسڤيک سبلوم دأجوكن ببراڤ سو؞الن دان منودوهڽ منچوري واڠ تابوڠ مسجد.

اينسيدن ترسبوت تولر سلڤس كاكق مڠسا منچريتاكن كيس ايت دفيسبوک دان ممينتا ڤيهق ڤوليس مڠحكوم ڤلاكو تربابيت.

سمنتارا ايت، مد عصري بركات، اورڠ راماي يڠ ممڤوپا؞ي سبارڠ معلومت مڠنا؞ي سوسڤيک دمينتا مپالوركنڽ كڤد ڤيهق ڤوليس دڠن سڬرا.

ساي جوڬ نق منصيحتكن اورڠ راماي دلارڠ مڠمبيل تيندقن اوندڠ٢ سنديري سام اد مڠاكو اتاو تيدق مڠاكو اتس ڤربواتن يڠ دشكي،“ كاتاڽ.

جلس مد. عصري لاڬي كيس ايت دسياست مڠيكوت سيكشن 324 كانون كسيقسا؞ن يا؞يت منچدراكن سسأورڠ مڠڬوناكن سنجات.