برتيندق حاصيل ريسيک سرتا معلومت اورڠ عوام، اوڤراسي سلاما ساتو جم ستڠه برمولا ڤوكول 10 مالم ايت دسرتا؞ي لاڤن ڤڬاواي دري بهاڬين ڤڠوات كواس جابتن ايميڬريسين ڤيراق.

سوقتو سربوان دبوات، وانيتا٢ بركنا؞ن سدڠ عاشيق ملاين ڤلڠڬن سبلوم مريک برتيندق چوبا ملاريكن ديري سرتا اد يڠ برسمبوپي دسباليق تيراي دان ڤينتو سبا؞يق مپدري كحاضيرن ڤيهق بركواس.

ترداڤت جوڬ ڤلڠڬن٢ يڠ سدڠ منوڠڬو ڬيليرن باڬي منداڤتكن ڤرخدمتن كران اي دكاتاكن ‘full house’.

ڤريميس ترسبوت يڠ براوڤراسي دري ڤوكول 11 ڤاڬي هيڠڬ 1 ڤاڬي مناوركن بايرن سباپق RM55 باڬي ڤرخدمتن اوروتن بياسا ماناكالا RM155 باڬي ڤاكيج اوروتن دان سيک س.

ڤڠاره جابتن ايميڬريسين نڬري، كمال الدين اسماعيل بركات، حاصيل سربوان ڤيهقڽ توروت منموكن كوندوم دبيليق ڤوست تراڤي بركنا؞ن يڠ دڤرچايا؞ي دڬوناكن اونتوق ملاين ڤلڠڬن.

بلياو بركات، سباپق 22 اينديۏيدو تله دڤريقسا ترديري درڤد ڤلباڬاي ورڬنڬارا.

“درڤد جومله ترسبوت، سراماي 12 اورڠ تله دتاهن مليبتكن توجوه وانيتا ورڬ چينا، دوا وانيتا ورڬ تايلند سرتا سأورڠ وانيتا ماسيڠ٢ مليبتكن ورڬ ۏيتنم دان ورڬ ايندونيسيا.

“كسموا يڠ دتاهن براوسيا دالم ليڠكوڠن انتارا 35 تاهون هيڠڬ 50 تاهون. توروت دتاهن اياله سأورڠ للاكي ورڬ تمڤتن برعمور 33 تاهون يڠ مروڤاكن مجيكن مريک،” كاتاڽ دالم ساتو كپاتا؞ن دسيني هاري اين.

تمبه بلياو، سياستن اول منداڤتي كسموا يڠ دتاهن تله ملاكوكن كسالهن دباوه اكتا ايميڬريسين 1959/63 كران تيدق مميليقي دوكومن ڤرجالنن صح، ملڠڬر شرط ڤاس لاوتن دڠن بكرجا سچارا تيدق صح، مميليقي ڤڠصحن ڤلسو دالم ڤسڤورت سرتا مڠڬاجي ورڬ اسيڠ تنڤا ڤاس يڠ صح.

سهوبوڠن ايت كاتاڽ، مريک دتاهن اونتوق سياستن باڬي دأمبيل تيندقن سلنجوتڽ.