دفهمكن، دالم كجادين اول ڤاڬي اين، سبواه درڤد امڤت كريتا دڬوناكن كومڤولن للاكي بركنا؞ن روسق دان تيدق داڤت دهيدوڤكن كتيک مريک چوبا ملاريكن ديري.

ڤڠروسي مجليس ڤرواكيلن كومونيتي كامڤوڠ (MPKK) ديسا بارو ڤورون، محمد صبري عبدالرحمن بركات، ڤندودوق يڠ كبتولن لالو دكاوسن ايت مپدري كجادين كيرا؍ ڤوكول 6 ڤاڬي تادي.

”اڤابيلا مپدري اكتيۏيتي مريک دكسن ڤندودوق، مريک ملاريكن ديري منا؞يقي امڤت بواه كريتا ماناكالا سبواه كندرا؞ن يڠ دڤرچايأي تيدق داڤت دهيدوڤكن تله دباكر.

”ڤندودوق داڤت مرمڤس كمبالي سأيكور كرباو يڠ تله دأيكت سلڤس دسونتيق دڠن باهن ڤلالي،“ كاتاڽ دسيني، هاري اين.

منوروتڽ، بلياو ڤرچاي كومڤولن للاكي بركنا؞ن نيكد ممباكر كندرا؞ن ترسبوت يڠ روسق باڬي مڠيلقكن ايدينتيتي مريک دكسن.