منتريڽ، دوكتور مسزلي ملک بركات، سمالم كمنترين تله مڠارهكن 11 سكوله دكاوسن ترچمر توتوڤ سلڤس مڠاداكن لاوتن كبيليق ڬرقن بنچان دديوان تامن ڤاسير ڤوتيه، ڤاسير ڬودڠ دان ملاوت مڠسا دهوسڤيتل سلطان اسماعيل (HSI).

ستله مليهت سيتواسي يڠ سماكين مرونچيڠ ايت، (سمالم) ساي تله مڠارهكن سموا سكوله دالم راديوس تيڬ كيلوميتر دتوتوڤ سرتا-مرتا دان ارهن اين مليبتكن 11 سكوله سچارا كسلوروهن.

”مالڠڽ، هاري اين ساي دمعلومكن كأدا؞ن سماكين كريتيكل. اونتوق مڠيلقكن ڤركارا تيدق دأيڠيني منيمڤا انق موريد دان ورڬ سكوله، ساي مڠارهكن سباپق 34 سكوله دسكيتر ڤاسير ڬودڠ دتوتوڤ سرتا-مرتا ڤد هاري اين،“ كاتاڽ دالم ساتو كپاتا؞ن هاري اين.

مسزلي بركات، كڤوتوسن ترسبوت جوڬ ممبنركن ڤارا ڬورو دسكوله بركنا؞ن تيدق ڤرلو برتوڬس كأدا؞ن ماسيه بربهاي.

”ساي ايڠين منڬسكن، سجق دري اول كيس اين برلاكو كمنترين بكرجاسام ايرت دڠن كمنترين كصيحتن دان كمنترين تناڬ، سا؞ين س، تيكنولوڬي، عالم سكيتر دان ڤروبهن اقليم اونتوق ممستيكن كسلامتن موريد، ڬورو دان ڤكرجا سكوله منجادي كأوتاما؞ن.

”كمنترين ڤنديديقن ممندڠ سريوس ايسو اين ممندڠكن اي مليبتكن ريسيكو پاوا كڤد موريد، ڬورو دان ڤكرجا سكوله دان كمنترين ڤنديديقن مڠڬسا ڤنجنايه يڠ ملاكوكن كسالهن برت اين دباوا كموک ڤڠاديلن دڠن سڬرا،“ كاتاڽ.

سناراي تركيني سكوله يڠ دأرهكن توتوڤ ڤد 13 مچ 2019 :

1. Sekolah Kebangsaan (SK) Taman Pasir Putih

2. Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Taman Pasir Putih

3. SK Pasir Putih

4. SK Tanjung Puteri Resort

5. SMK Tanjung Puteri Resort

6. SK Kota Masai 2

7. SMK Kota Masai 2

8. SK Kota Masai 3

9. SMK Kota Masai

10. SK Kota Masai

11. SK Perigi Acheh

12. Sekolah Agama Kampung Pasir Putih*

13. Sekolah Agama Taman Pasir Putih*

14. SK Scientex

15. SK Taman Mawar

16. SMK Nusa Damai

17. SMK Taman Rinting 1

18. SMK Taman Cendana

19. Sekolah Seni Malaysia

20. SM Scientex

21. SK Taman Bukit Dahlia

22. SK Taman Pasir Gudang 4

23. SK Nusa Damai

24. SK Kopok

25. SK Cahaya Masai

26. SK Taman Cendana

27. SK Taman Rinting 2

28. SK Taman Rinting 3

29. SMK Pasir Gudang 2

30. SM Dato' Penggawa Timur

31. SMK Pasir Gudang 3

32. SK Masai

33. Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Pasir Gudang

34. SMK Pasir Gudang 4

سكوله اڬام كامڤوڠ ڤاسير ڤوتيه دان سكوله اڬام تامن ڤاسير ڤوتيه مروڤاكن سكوله دباوه كراجا؞ن نڬري جوهر.