اين كران، ڤاسوقن 12 سكوادرون RAJD CBRNe تيدق ڤرنه بردڤن دڠن سيتواسي سبنر دلاڤڠن سجق دتوبوهكن ڤد تاهون 2007.

كومندر جوروترا ميدن بارت، بريڬيدير جنيرل Ir. عبدالحميد محمد عيسى بركات، باڬايماناڤون، ڤاسوقن ايت باپق ممبوات لاتيهن اينتينسيف ترماسوق دڠن ڤاسوقن تنترا درڤد لوار نڬارا سڤرتي اميريكا شريكت دان كنادا.

”سلاما اين كيت ميمڠ باپق مڠاداكن ڤلباڬاي لاتيهن اينتينسيف بركا؞يتن باڬي بردڤن انتاراڽ سيتواسي سڤرتي ڤنچمرن باهن كيميا براچون Toxic Industrial Chemica (TIC).

”اينسيدن سوڠاي كيم كيم اداله اوڤراسي سبنر يڠ كيت هادڤي دان ساي داڤت مليهت ڤاسوقن اين ممڤو دالم ملقساناكن توڬس دڠن با؞يق سلا؞ين سوده برسياڤ سديا ممبنتو مان؍ اڬينسي يڠ ممرلوكن كڤاكرن كامي،“ كاتاڽ كڤد اوتوسن ملايو ميڠڬوان دسيني سمالم.

بلياو بركات، درون يڠ دڬوناكن ايت ممڤو منينجاو كاوسن سلواس 835 هيكتر دان ممڤو تربڠ ستيڠڬي 250 ميتر.