كتوا جابتن سياستن جنايه كومرسيال (JSJK) نڬري، سوڤرينتندن  محمد وازير محمد يوسف بركات، كتيک براد دكدايڽ سمالم، مڠسا دداتڠي سأورڠ للاكي يڠ ممڤركنلكن  ديري سباڬاي سأورڠ اڠڬوتا ڤوليس دري ايبو ڤجابت ڤوليس دا؞يره (IPD) ڤكن دكنلي سباڬاي دين.

كاتاڽ، للاكي ايت ممبريتاهو مڠسا بهاوا IPD ڤكن ايڠين ممبلي بارڠن ڤرمات اونتوق دهديهكن اوليه كتوا ڤوليس دا؞يره ڤكن كڤد ڤڬاواي بوكيت امان سمڤنا هاري كمرديكا؞ن دان كنا؞يقن ڤڠكت كتوا ڤوليس دا؞يره ڤكن.

”للاكي ايت ممبلي ساتو سيت ڤرمات نيلم چمڤور برليان ايكت دڠن امس ڤوتيه 585 ترماسوق سوبڠ، چينچين دان لوكيت برهرڬ RM10,000، سڤاسڠ سوبڠ تيڬ ورنا دليما، نيلم دان زمرود ايكت دڠن امس كونيڠ 585 برهرڬ RM5,000 دان سأوتس تالي تاڠن ڤرمات نيلم چمڤور برليان ايكت دڠن امس ڤوتيه 585 برهرڬ RM10,000.

”توروت دبلي، دوا بنتوق چينچين دليما چمڤور برليان ايكت دڠن امس كونيڠ 585 (RM8,000)، سبنتوق چينچين دليما چمڤور برليان ايكت دڠن امس ڤوتيه 585 (RM4,000) دان سبنتوق چينچين نيلم چمڤور برليان ايكت دڠن امس ڤوتيه 585 برهرڬ RM4,000،“ كاتاڽ دالم كپاتا؞ن دسيني هاري اين.

محمد وازير بركات، للاكي ايت مڠمبيل بارڠن ڤرمات ترسبوت باڬي دباوا کIPD ڤكن اونتوق دتونجوقكن كڤد كتوا ڤوليس دا؞يره ڤكن ترلبيه دهولو.

”للاكي ايت جوڬ مپرهكن كڤد مڠسا سمڤول سورت يڠ دكاتاكنڽ برايسي واڠ توناي برجومله RM50,000 ميليق ڤيهق ڤوليس دان توروت ممينتا مڠسا سوڤايا جاڠن ممبوک سمڤول ترسبوت ترلبيه دهولو.

”مڠسا براس چوريڬ دڠن للاكي ايت دان ممبوک سمڤول سورت ترسبوت، اڤابيلا ممبوکاڽ، مڠسا منداڤتي ددالمڽ هاپاله كرتس،“ كاتاڽ.

منوروتڽ، براس ترتيڤو دڠن للاكي ترسبوت، مڠسا ممبوات لاڤورن ڤوليس دIPD ڤكن سمالم.