محمد غزالي اسماعيل، 42، منيڠڬل دنيا دتمڤت كجادين عقيبة كچدرا؞ن ڤاره دكڤالا دان بادن.
دفهمكن، كمالڠن برلاكو كيرا٢ ڤوكول 6.40 ڤتڠ سوقتو مڠسا يڠ برعلامت دكامڤوڠ سوڠاي ڤلوڠ، باندر ڤرمايسوري دالم ڤرجالنن مڠهالا كأره ستيو.
ستيبا دلوكاسي نحس دأتس جمبتن كامڤوڠ ليڠاي، مڠسا دكاتاكن چوبا ممبريق موتوسيكلڽ باڬي مڠيلق ترلڠڬر كندرا؞ن دهادڤنڽ سبلوم مڠسا ترجاتوه دأتس جالن راي.
ڤد ماس سام، كندرأن ڤاچوان امڤت رودا جنيس تويوتا هيلک دبلاكڠ توروت ڬاڬل مڠيلق لالو ملڠڬر مڠسا مڠعقبتكن چدرا ڤاره دان دصحكن منيڠڬل دنيا دتمڤت كجادين.

ميت كمودين دهانتر كأونيت فورينسيک هوسڤيتل سلطانه نورزهيره (HSNZ) اونتوق دبده سياست.