مڠولس لاڤورن ڤراڠكا؞ن ديموڬرافي باڬي تيمڤوه ايت، كتوا ڤراڠكاون، داتوق سري دوكتور محمد اوزير محيدين بركات، جومله ايت مرڠكومي 29.38 جوتا (90.2 ڤراتوس) ورڬانڬارا دان 3.2 جوتا (9.8 ڤراتوس) بوكن ورڬانڬارا.

“ڤندودوق بوكن ورڬانڬارا مريكودكن ڤنورونن سباپق 0.1 جوتا،” كاتاڽ دالم كپاتا؞ن سمالم باڬي مڠولس لاڤورن ڤراڠكا؞ن ديموڬرافي دالم تيمڤوه ايت.

محمد اوزير بركات، ڤد سوكو كدوا 2019، ڤندودوق للاكي ملبيهي ڤندودوق ڤرمڤوان، دڠن نيسبه جنتينا ككل ڤد 107 للاكي باڬي ستياڤ 100 ڤرمڤوان.

كاتاڽ، ڤندودوق للاكي منيڠكت كڤد 16.83 جوتا بربنديڠ 16.72 جوتا ڤد تيمڤوه سام تاهون لڤس، ماناكالا ڤندودوق ڤرمڤوان توروت منيڠكت درڤد 15.66 جوتا كڤد 15.75 جوتا.

محمد اوزير بركات، سلاڠور منچاتتكن ڤندودوق ڤاليڠ راماي ڤد سوكو تاهون كدوا 2019 دڠن 6.53 جوتا ڤندودوق ماناكالا لابوان ممڤوپا؞ي ڤندودوق ترنده يا؞يت 99,300 ڤندودوق.

منوروتڽ، ڤندودوق برعمور 0-14 تاهون (عمور مودا) ڤولا منورون كڤد 7.6 جوتا درڤد 7.71 جوتا ڤد تيمڤوه سام تاهون لڤس.

ڤندودوق برعمور 65 تاهون دان لبيه (عمور توا) توروت منيڠكت درڤد 2.09 جوتا كڤد 2.19 جوتا باڬي تيمڤوه يڠ سام، كاتاڽ.

منوروتڽ، تريند ايت اداله سلاري دڠن نڬارا ماجو يا؞يت نڬارا كأره ڤنوا؞ن ڤندودوق.

دالم تيمڤوه ايت جوڬ، محمد اوزير بركات، سباپق 123,102 كلاهيرن هيدوڤ دريكودكن، ماناكالا جومله كماتين اياله 42,027 اورڠ.