للاکي ايت دتموکن کيرا٢ ڤوکول 2.45 ڤتڠ تيدق براڤ جا؞وه دري لوکاسي دي دلاڤورکن هيلڠ.

مڠسا، محمد نيزام احمد انصار، کلوار منداکي ڤد ڤوکول 9 ڤاڬي، سبتو برسام-سام 35 راکن سکرجاڽ يڠ لا؞ين دالم ساتو اکتيۏيتي ريکرياسي منداکي ڬونوڠ يڠ دأنجورکن اوليه کيلڠ تمڤت مڠسا بکرجا.

دي دڤرچايا؞ي سست کتيک منوروني ڬونوڠ دان کهيلڠن مڠسا هاڽ دسدري راکن-راکنڽ سلڤس ماسيڠ٢ تيبا دکاکي ڬونوڠ ڤد ڤوکول 5 ڤتڠ.

مپدري کتيادا؞ن مڠسا يڠ براوسيا 29 تاهون ايت، سأورڠ راکنڽ کمودين ممبوات لاڤورن ڤوليس مڠنا؞ي کهيلڠنڽ ڤد 3.20 ڤتڠ سمالم دبالاي ڤوليس کامڤوڠ ڬاجه.