منتري ڤڠڠكوتن انتوني لوک سيو فوک بركات معلومت مڠناي ليسين تربڠ تربوڠكر سلڤس سوروهنجاي ڤنچڬهن رسواه مليسيا (SPRM) مناهن 12 ڤڬاواي دان اڠڬوتا JPJ دري ڤرليس ڤيراق نڬري سمبيلن سابه دان سراوق سجق 4 سيڤتيمبر لالو.

JPJ ممڤوپاي معلومت ترڤراينچي مڠناي ايندينتيتي ڤمڬڠ ليسين تربڠ ڤڬاواي JPJ دان ڤجابت چاوڠن JPJ دان ڤجابت چاوڠن JPJ يڠ مڠلواركن ليسين بركنان“ كاتاڽ ڤد سيدڠ ميديا دكمنترينڽ دسيني هاري اين.

لوک يڠ تيدق منولق كموڠكينن اد لاڬي ڤتوڬس JPJ يڠ اكن دتاهن SPRM سلڤس اين بركات كسموا 12 يڠ دتاهن سبلوم اين دكناكن تيندقن تاهن كرجا والاوڤون بلوم مڠهادڤي ڤرتودوهن دمحكمه.

تيندقن تاهن كرجا اداله كران كسالهن يڠ مريک لاكوكن سيريوس دان سوڤايا منجادي ڤڠاجرن كڤد يڠ لاين كاتاڽ.