اڤاته لاڬي ڬاي هيدوڤ سوڠسڠڽ ايت ترماسوق سريڠ برتوكر ڤاسڠن انتارا للاكي دان ڤرمڤوان سماكين منجادي-جادي كتيک مڠينجق ديواس دان سوقتو منونتوت دسبواه كوليج كومونيتي دنڬري اين.

نامون بنرله هدايه اﷲ سبحانه وتعالى تيدق مڠنل سسياڤ دان  كتيک اوسياڽ 22 تاهون يا؞يت سوقتو ماسيه مڠعملكن ڬاي هيدوڤ بيبس دان سوڠسڠ، هاتيڽ دسونتيق اونتوق مندالمي مڠنا؞ي إسلام ملالو؞ي ڤمباچا؞ن بوكو٢ مڠنا؞ي اڬام سوچي ايت.

منچريتاكن لبيه لنجوت، عبدالملک زيدي بركات، كتيک ايت، دي مروڤاكن سأورڠ اتيئيس اتاو free thinker سلڤس منيڠڬلكن اڬام بودا يا؞يت اڬام يڠ دأنوتيڽ سجق دلاهيركن.

اوجرڽ، ڤمباچا؞نڽ كتيک ايت اداله لبيه كڤد بوكو٢ برعنصوركن جهاد دالم إسلام خصوصڽ مليبتكن ڤرجواڠن مشاركت إسلام دولايه برڬولق سڤرتي دسمڤدن أوزبكستان دان چينا.

سلا؞ين ايت، كاتاڽ، دي جوڬ باپق ممباچ بوكو٢ مڠنا؞ي ڤراوبتن دالم إسلام ترماسوق بركا؞يتن عملن ڤپمبوهن دڠن مڠڬوناكن ايات٢ القرءان يا؞يت رقيه.

”درڤد ڤمباچا؞ن بوكو٢ بركنا؞ن إسلام ايت جوڬ تيمبول كيقينن دالم ديري ساي يڠ مان ساي بوليه براوبه دان منيڠڬلكن ڬاي هيدوڤ سوڠسڠ دڠن منجالني كهيدوڤن سبنر سباڬاي سأورڠ مسلم.

”دڠن تيكد ايت، ساي اخيرڽ ملفظكن شهادة دڠن برسقسيكن ڤڬاواي اڬام دڤرتوبوهن ڤپيبرن إسلام انتارابڠسا ڤولاو ڤينڠ (Ipsi) دسيني ڤد اوسيا 23 تاهون،“ كاتاڽ.