دفهمكن، كتيک كجادين ڤلاجر تربابيت برسام امڤت لاڬي راكنڽ منداكي بوكيت ستيڠڬي 214 ميتر ايت سباڬاي اكتيۏيتي رياضه مريک ڤد هوجوڠ ميڠڬو.

كومندر اوڤراسي بالاي بومبا دان ڤپلامت (BPP) كوالا سلاڠور، ڤڬاواي بومبا كانن II، روسلن عصري مڠصحكن كجادين ترسبوت سلڤس منريما ڤڠڬيلن كچمسن كيرا٢ ڤوكول 1.33 تڠه هاري.

ايكورن ايت، كاتاڽ، سراماي توجوه اڠڬوتا ترماسوق ڤڬاواي دكجركن كلوكاسي كجادين برسام سبواه جنترا FRT.

”سبا؞يق سمڤاي دلوكاسي، ليم اڠڬوتا دتوڬسكن منداكي كڤونچق ايت دڠن ممباوا ڤرالتن مپلامتكن سڤرتي ڤڠوسوڠ.

”ڤنداكين مڠمبيل ماس كيرا٢ دوا جم اونتوق سمڤاي كڤونچق يا؞يت دلوكاسي مڠسا دلاڤوركن ترڬلينچير،“ كاتاڽ.

تمبه روسلن، برداسركن ڤمريقسا؞ن اول، مڠسا تيدق داڤت برجالن كران كأدا؞ن ڤرڬلڠن كاكي كيريڽ تله بڠكق دڤرچايا؞ي ڤاته سلڤس ترڬلينچير.

باڬايماناڤون، مڠسا كاتاڽ برجاي دباوا تورون دري ڤونچق بوكيت بركنا؞ن دالم تيمڤوه لبيه تيڬ جم مڠڬوناكن ڤڠوسوڠ ماناكالا كأدا؞ن لالوان كتيک ايت باسه دان ليچين.

مڠسا كمدينڽ دسرهكن كڤد كلوارڬاڽ سبلوم دباوا كهوسڤيتل تنجوڠ كارڠ اونتوق راوتن لنجوت.