سيتي عايشه يڠ مروڤاکن ڤلاجر سڤنوه ماس سرجان سا؞ين س کا؞ونسليڠ ستله دنوبتکن سباڬاي جوهن قارئه تلاوة القرءان ڤريڠکت نڬري ڤرليس يڠ برلڠسوڠ دديوان واريثن دکت سيني، مالم تادي.

سيتي عايشه، 26، کتيک دتمو؞ي برنام برکات، بلياو مڠمبيل ماس سلاما تيڬ بولن اونتوق برلاتيه سبلوم مپرتا؞ي مجليس تلاوة ڤريڠکت نڬري ايت.

”ساي تيدق مپڠک اکن منڠ کران کتيک مپمڤايکن باچا؞ن، ساي تيدق براڤ صيحت دان سديکيت کڤنتن کران حاميل،“ کاتاڽ.

بلياو ممڤراوليه مرکه 82.5 ڤراتوس منيوسکن نا؞يب جوهن، سلاسيه اقوب 78.5 ڤراتوس دان تمڤت کتيڬ سارينا چيق يحيى يڠ مرا؞يه مرکه 77.5 ڤراتوس.

سمنتارا ايت باڬي کاتڬوري قاري، محمد انس عبدالهادي مرا؞يه تمڤت ڤرتام دڠن مرکه 85.5 ڤراتوس، دأيکوتي تمڤت کدوا محمد ماوردي جمال الدين (80.5 ڤراتوس) دان کتيڬ خليل خسايري زينل (80 ڤراتوس).

جوهن باڬي ستياڤ کاتڬوري منريما هديه واڠ توناي RM5,000 برسرتا سيجيل، نا؞يب جوهن RM4,000 دان سيجيل، ماناکالا تمڤت کتيڬ RM3,000 دان سيجيل.

راج ڤرليس توانکو سيد سراج الدين ڤوترا جمال اليل دان راج ڤرمڤوان ڤرليس توانکو تڠکو فوزيه تڠکو عبدالرشيد برکنن مپمڤايکن هديه کڤد ڤارا ڤمنڠ.