سلا؞ين ايت، تيمڤوه ريمن سأورڠ لاڬي سوسڤيک يڠ مروڤاکن کراني دبهاڬين ۏيسا، ڤس دان ڤرميت جابتن ايميڬريسين دسامبوڠ دوا هاري لاڬي سهيڠڬ جمعة اين.

کتيڬ-تيڬ للاکي ايت سبلوم اين دريمن توجوه هاري برمولا 1 نوۏيمبر لالو باڬي ممبنتو سياستن کيس رسواه ممبابيتکن جوتا؞ن ريڠڬيت برهوبوڠ کلولوسن ڤرموهونن ڤس لاوتن سوسيال.

منوروت سومبر، بکس ڤڠاره براوسيا 47 تاهون ايت دتاهن دأيبو ڤجابت SPRM دسيني سلڤس حاضير اونتوق ڤروسيس رقمن ڤرچاکڤن ڤد ڤوکول 9.40 مالم، 31 اوکتوبر لالو.

”دوا لاڬي ڤنجاوت عوام يا؞يت کاکيتاڠن دبهاڬين ڤرکرانين دان اوڤراسي، بهاڬين ۏيسا، ڤس دان ڤرميت، ايميڬريسين دان ڤمندو بهاڬين کورڤورت ايميڬريسين، ڤؤتراجاي ماسيڠ٢ براوسيا 59 تاهون دان 46 تاهون ڤؤلا دتاهن دکديامن ماسيڠ٢.

معلومت منداڤتي کسموا سوسڤيک دشکي تله منريما واڠ رسواه درڤد ايجين٢ يڠ مڠوروسکن ڤس لاوتن سوسيال سباڬاي بالسن ممودهکن کلولوسن ڤرموهونن ڤس ترسبوت درڤد جابتن ايميڬريسين ڤد تاهون 2015 دان 2016، کات سومبر ايت.