بڬيندا برتيته سلاين اڤ يڠ دلقساناكن ڤيهق ڤرڤوستاكان سهاروسڽ ڤيهق برواجب مڠمبيل اينيسياتيف مڠاجر منديديق ممڤركمس دان ممڤرلواسكن تنتڠ توليسن جاوي.

”سهاروسڽ واريثن بڠسا اين (توليسن جاوي) دأڠكت سام سڤرتي ڤرايدرن زمان اڬر براد ڤد لندسن تربايق ستروسڽ منجادي لبيه بايق.

”بوكن سهاج توليسن جاوي ماله توليسن چينا دان اينديا جوڬ ڤرلو دڤلاجري سرتا دڤرلواس سوڤايا كيت داڤت منمبه علمو دان ڤڠتاهوان. ڤد ماس يڠ سام ڤرڤوستاكان سهاروسڽ دجاديكن ڬدوڠ اتاوڤوست سهنتي اونتوق سموا جنيس ڤنديديقن دان ڤڠتاهوان“ تيته بڬيندا كتيک براڠكت منچمر دولي مراسميكن ڤرڤوستاكان عوام نڬري دجالن كمونتيڠ دسيني سمالم.

براڠكت سام منچمر دوري اياله تڠكو ڤوان ڤهڠ تونكو عزيزه امينه ميمونه اسكندريه دان حاضير سام منتري بسر داتوق سري وان روسدي وان اسماعيل.

ڤد مجليس ترسبوت بڬيندا مناماكن ڤرڤوستاكان سباڬاي ڤرڤوستاكان سلوان حاج احمد شاه سباڬاي ممولياكن هاري كڤوتران سلطان ڤهڠ ڤد تاهون اين.

تڠكو عبداﷲ برتيته اوسها ممرتبتكن ڤلباڬاي توليسن تراوتام جاوي ايت سهاروسڽ دجاديكن ڤتونجوق ڤريستاسي اوتام (KPI) باڬي سموا ڬدوڠ علمو دنڬري اين اڬر ڤرڤوستاكان تيدق هاڽ برصفة كونۏينسيونل.