تيته بڬيندا، مشارکت بربيلڠ قوم سهاروسڽ مڠمبيل کسمڤتن برکونجوڠ دان برتاپاکن خبر کنلن مريک خصوصڽ کتيک موسيم ڤرايا؞ن سکالي ڬوس ممبنتوق کهيدوڤن يڠ امان سرتا سجهترا.

”اين عملن يڠ کيت هاروس ڤنجڠکن اونتوق ڬينراسي اکن داتڠ. چارا اين بوليه مڠيرتکن صلةالرحيم انتارا سموا قوم سوڤايا کيت داڤت تيڠڬل دالم سواسان هرموني دان سجهترا،“ تيته بڬيندا سلڤس مڠحاضيري مجليس سمبوتن تاهون بهارو چينا کومڤولن LLT (مليسيا) سنديرين برحد، دسيني سمالم.

يڠ حاضير سام ڤڠاره اوروسن کومڤولن LLT، ليو ليوڠ تات  

کتيبا؞ن ڤمڠکو راج ڤهڠ دمجليس ايت دسمبوت دڠن تارين سيڠا دان ڤرسمبهن لومڤت تياڠ سبلوم بڬيندا برکنن مڠڬاوول يي سڠ برسام تتامو کناما؞ن لا؞ين.

بڬيندا توروت برکنن مڠورنياکن سومبڠن کڤد ڬولوڠن يڠ ممرلوکن بنتوان.

تڠکو عبدالله ڤرچاي کرجاسام سموا ڤيهق ممبوليهکن نڬارا اين ممڤوپا؞ي رعيت بربيلڠ قوم، بهاس، بودايا دان اڬام براد دالم کأدا؞ن امان سڤرتي يڠ دحسرتکن.