شريكت بركنا؞ن تيدق سمڤت بربوات دمكين اڤابيلا ڤربواتن ايت دڤاتهكن ڤيهق كمنترين ڤرداڬڠن دالم نڬري دان حال احوال ڤڠڬونا (KPDNHEP) نڬري جوهر دالم ساتو اوڤراسي ڤد ڤوكول 11 ڤاڬي سمالم.

كتوا ڤڬاواي ڤڠواتكواس KPDNHEP نڬري جوهر، زوبير همسا بركات، كجايا؞ن ايت اداله حاصيل ريسيقن دان اينتيڤن سلاما سميڠڬو سلڤس منريما لاڤورن درڤد ڤميليق چڤ داڬڠ بارڠن تربابيت.

”حاصيل ريسيقن دان معلومت دڤراوليهي كيت ممبوات سربوان دسبواه ڤريميس دكاوسن ڤرايندوسترين سلاتن، سناي دان كتيک سربوان اد انم ڤكرجا ترماسوق ڤڠوروس شريكت.

”حاصيل ڤمريقسا؞ن منداڤتي ترداڤت 377 كوتق مڠاندوڠي 4,524 بوتول ميپق ڤلينچير 1 ليتر برنيلاي RM45,692.20 يڠ دشكي تيروان،“ كاتاڽ دالم سيدڠ اخبار دستور ايكسيبيت KPDNHEP نڬري جوهر، سناي دكت سيني سبنتر تادي.

زوبير بركات، ميپق ڤلينچير ايت دڤرچايا؞ي دجوال دڠن هرڬ لبيه رنده كيرا٢ RM10 سبوتول درڤد ڤرودوک اصلي يڠ دجوال دڤاسرن.

جلسڽ، حاصيل كترڠن يڠ دأمبيل جوڬ منداڤتي ڤرودوک تربابيت ماسيه بلوم دأيدركن كڤد ڤرونچيت دڤاسرن.