تينجاون اوتوسن ملايو ميڠڬوان دكامڤوڠ ڤڠسنم دسيني هاري اين منداڤتي، باپق ساڠكر ايكن ’ترڠكت‘ دان براد دأتس تانه ماله اد انتارا سڠكر تله كريڠ.

سأورڠ ڤنترنق ايكن ڤاتين، محمد روحايدي رملي، 38، بركات، كأدا؞ن ا؞ير يڠ چيتيق مپببكن دي ترڤقسا مميندهكن ايكن ڤاتين كسڠكر لا؞ين يڠ ماسيه ممڤوپا؞ي ا؞ير.

”كأدا؞ن ڤانس برتروسن مپببكن كيرا؍ 15 ايكور ايكن ڤاتين ماتي دستياڤ ساڠكر ايكن ستياڤ هاري مپببكن كامي براس ترببن،“ كاتاڽ.

سمنتارا ايت، سأورڠ لاڬي ڤنترنق ايكن دالم ساڠكر، حفيظ حاليم، 33، بركات، دي ترڤقسا مڠلواركن كوس تمبهن باڬي منوتوڤ ساڠكر ايكنڽ باڬي مڠيلقكن ايكن درڤد ماتي ايكورن ڤانس برتروسن.

كاتاڽ، دڠن كأدا؞ن ڤانس برتروسن دي تيدق ممڤوپا؞ي ڤيليهن لا؞ين دان برسديا منجوال ايكن دڠن هرڬ يڠ موره سكيراڽ ا؞ير سماكين چيتيق.

ستياڤ هاري اد سهاج ايكن يڠ ماتي دان ڤاڬي تادي ساي سوده ممبواڠ لبيه 20 ايكور ايكن،اوجرڽ.