منتري سومبر ما؞نسي، داتوق سري دوکتور ريچرد ريوت جيم برکات، ڤڠمبيلن ڤکرجا درڤد کومبوجا ايت اداله سلارس دڠن ميمورندوم ڤرسفهمن (MoU) مليسيا-کومبوجا يڠ دتنداتاڠني ڤد 10 ديسيمبر 2015.

کاتاڽ، انم سيکتور يڠ اکن مليبتکن ڤکرجا٢ تربابيت اداله ڤرکيلڠن، ڤمبينا؞ن، ڤرلادڠن، ڤرخدمتن، ڤرتانين دان ڤمبنتو رومه.

”دري سڬي جومله ڤکرجا کومبوجا اونتوق کومڤولن ڤرتام اين، جومله برکنا؞ن سدڠ دتنتوکن اوليه ڤيهق کراجا؞ن کمبوجا.

”باڬايماناڤون، کيت تله منتڤکن ستياڤ ڤکرجا برکنا؞ن ڤرلو مڠيکوتي ڤروڬرم لاتيهن ڤراڤلڤسن دکمبوجا مڠيکوت مودول يڠ دتتڤکن جابتن ڤمباڠونن کماهيرن کمنترين سومبر ما؞نسي،“ کاتاڽ کڤد ڤمبريتا سلڤس مشوارت بيلاتيرل برسام منتري بوروه دان لاتيهن ۏوکاسيونل کمبوجا، دوکتور ايث سمهيڠ دسيني، هاري اين.

منوروت ريچرد، ڤکرجا٢ دري کمبوجا يڠ تله لولوس ڤروڬرم لاتيهن برکنا؞ن باکل منريما سيجيل کلايقن درڤد جابتن ڤمباڠونن کماهيرن.