دالم كجادين كيرا٢ ڤوكول 8 مالم ايت، مڠسا سأورڠ وانيتا برعمور 48 تاهون سدڠ برجالن ملينتس جالن سبلوم دهمڤيري دوا للاكي يڠ برڤاكاين ڬلڤ منا؞يقي موتوسيكل.

منوروت كتوا ڤوليس دا؞يره تيمور لا؞وت، اسيستن كوميسيونر چيک زايماني چيک اوڠ، سچارا تيبا٢ ڤمبونچيڠ موتوسيكل ايت برتيندق مپيمبه چچا؞ير دڤرچايا؞ي اسيد ڤد بهاڬين موک مڠسا.

تمبهڽ، مڠسا يڠ كساكيتن كمودينڽ برلاري مماسوقي سمولا بڠک سبلوم منجريت ممينتا تولوڠ دان مڠهوبوڠي راكنڽ.

“مڠسا كمودينڽ دكجركن كهوسڤيتل ڤولاو ڤينڠ (HPP) منا؞يقي امبولن س اونتوق منداڤتكن راوتن لنجوت سلڤس مڠالمي كچدرا؞ن ترباكر ڤد بهاڬين موک، تاڠن دان ڤها.

“سياستن اول منداڤتي مڠسا تيدق مڠچم واجه سوسڤيک كران كجادين برلاكو ترلالو ڤانتس دان دي جوڬ مندعوا تيدق ممڤوپا؞ي مسئله دڠن مان٢ ڤيهق اتاو ممڤوپا؞ي موسوه،” كاتاڽ.

منوروت چيک زايماني، مڠسا مندعوا كدوا-دوا سوسڤيک ايت بربادن سدرهان دان مماكاي باجو T برورنا ڬلڤ سرتا سلوار ڤنجڠ دان كتيک كجادين مڠسا برسأورڠن سلا؞ين تياد سقسي يڠ مليهت كجادين.

باڬايماناڤون، تمبهڽ، ترداڤت كاميرا ليتر ترتوتوڤ (CCTV) دلوكاسي كجادين دان ڤيهقڽ كيني سدڠ منليتي رقمن ترسبوت باڬي ممبنتو سياستن مڠيكوت سيكشن 326 قانون كسيقسا؞ن.