ڤڠروسي معهد تحفيظ القرءان قاسم العلوم، استاذ الوالدين اسحاق بركات، تيندقن ڤميليق اكا؞ون فيسبوک فو سيڠ واي ايت مروڤاكن ڤروۏوكاسي اڬام يڠ ملمڤاو دان بوليه مڠڬوڬت كهرمونين مشاركت دنڬارا اين.

كامي مندسق ڤيهق٢ يڠ ترليبت دالم ممبوات ڤروۏوكاسي اڬام سڤرتي اين دكناكن تيندقن تڬس ترماسوق دلوچوتكن حق سباڬاي ورڬانڬارا سباڬاي ڤڠاجرن سوڤايا ڤركارا سأومڤام اين تيدق براولڠ دماس هادڤن.

”ڤيهق ڤوليس، سوروهنجاي كومونيكاسي دان مولتيميديا مليسيا (SKMM) دان كراجا؞ن ڤرلو ممبري امرن ستروسڽ مڠمبيل تيندقن تڬس كڤد اينديۏيدو يڠ مپالهڬوناكن ميديا سوسيال سڤرتي يڠ دلاكوكن اوليه نڬارا لوار،“ كاتاڽ.

بلياو بركات دمكين سلڤس ممبوات لاڤورن ڤوليس يڠ توروت دحاضيري كيرا٢ 50 ورڬ تحفيظ دبالاو ڤوليس ڬومبق، دكت سيني هاري اين.

سمنتارا ايت، ڬورو بسر، مهعد تحفيظ سا؞ين س فاطمه الزهرة، محمد ازري ازنن ممعلومكن، ڤيهقڽ ترڤڠڬيل اونتوق ممبوات لاڤورن ڤوليس ترسبوت باڬي مواكيلي ايبو باڤ ڤلاجر تحفيظ يڠ بيمبڠ تنتڠ ماس دڤن انق٢ مريک اڤابيلا مليهت سينسيتيۏيتي ايسو كأڬاما؞ن يڠ ڤندڠ رنده اوليه سڬلينتير ڤيهق.