ستيا؞وسها بادن ڤرهوبوڠن ڤاس سلاڠور، روسلن شاهير محمد شاهير بركات، ارهن تله دكلواركن اڬر ڤاس سلاڠور دواكيلي سكورڠ-كورڠڽ 11,000 ڤپوكوڠ دان اهلي دالم هيمڤونن برسجاره ترسبوت.

”ڤاس سلاڠور كوميتد اونتوق منجاياكن ڤروڬرم برسجاره هيمڤونن ڤپاتوان اومه.

”باڬي ممستيكن كجايا؞ن ڤروڬرم اين، ڤسوروهجاي ڤاس سلاڠور، داتوق دوكتور احمد يونس حيري تله مڠلواركن ارهن اڬر ڤاس سلاڠور دواكيلي اوليه سكورڠ-كورڠڽ 11,000 ڤپوكوڠ دان اهلي يڠ اكن برهيمڤونن برسام لا؞وتن ڤپوكوڠ دان اهلي ڤاس دان UMNO سلوروه نڬارا سلاما دوا هاري بركنا؞ن دPWTC،“ كاتاڽ منروسي كپاتا؞ن هاري اين.

روسلن شاهير سمنتارا ايت بركات، ڤروڬرم هيمڤونن بركنا؞ن يڠ كمونچقڽ اكن مپقسيكن ڤمشهورن ڤياڬم كرجاسام ڤاس-UMNO ايت ديقيني اكن مپمارقكن سوكوڠن رعيت مليسيا خصوصڽ اومت ملايو إسلام ترهادڤ ڤرجواڠن كدوا بواه ڤرتي ملايو إسلام تربسر دالم نڬارا ايت.

”سموڬ كحاضيرن يڠ بسر اين اكن ممبري اشارت دان هارڤن كڤد سموا ڤيهق بهاوا ڤياڬم ڤپاتوان اومه اين منداڤت رستو دان سوكوڠن سلوروه رعيت دان باكل ملاكركن لنسكڤ بهارو ڤوليتيک نڬارا،“ كاتاڽ.