منوروت بلياو، ذاكر سبنرڽ سأورڠ يڠ امت تربوک دان سڠڬوڤ برديالوڬ دڠن سسياڤ سهاج سچارا علميه دان راسيونل.

باڬايماناڤون، كات بليا، ڤڠواسا؞نڽ يڠ هيبت دالم بيدڠ علمو ڤربنديڠن اڬام دان كچكڤنڽ برحجه دڠن امت چمرلڠ اونتوق مپوكوڠ كبسرن إسلام مپببكن بلياو دموسوهي اوليه مريک يڠ تيدق ممڤو بردڤن دڠنڽ.

تمبهڽ، رعيت مليسيا سچارا عموم مڠتاهو؞ي إسلام ترچاتت ددالم ڤرلمباڬا؞ن سباڬاي اڬام ڤرسكوتوان يڠ سريڠ دتفسيركن سباڬاي اڬام راسمي نڬارا.

مک، اوجرڽ، سلارس دڠن كأيستيميوا؞ن ايت، إسلام سلايقڽ دبري رواڠ يڠ لبيه درڤد اڬام٢ لا؞ين اونتوق دتمڤيلكن كڤڠتاهوان سلوروه ورڬ مليسيا سوڤايا دفهمي سڬالا اجرنڽ يڠ سبنر تنڤا هالڠن ترماسوق اوسها مپمڤايكن دعوه كڤد اورڠ بوكن إسلام.

”مريک مستي برسيكڤ با؞يق سڠک ترهادڤ اوسها دعوه يڠ برتوجوان ممبري ڤنچرهن مڠنا؞ي ڤرينسيڤ٢ عقيدة (كڤرچايا؞ن) دان عملن يڠ بركاندوڠ ددالم اجرن اڬام إسلام دسمڤيڠ براوسها مپيڠكيركن ڤراسا؞ن فوبيا اتاو ڤراسڠک ترهادڤڽ.

”مريک جوڬ ڤرلو تاهو بهاوا إسلام تيدق سوک ممقسا سسياڤاڤون اونتوق منريماڽ سباڬاي انوتن،“ كاتاڽ دالم ساتو كپاتا؞ن دسيني هاري اين.