منوروت كتوا ڤراڠكاون، داتوق سري دوكتور محمد اوزير محيدين، كنا؞يقن اينديک س كسلوروهن ددوروڠ كنا؞يقن اينديک س هياسن، ڤركاكسن دان ڤپلڠڬارا؞ن ايسي رومه سباپق 3.3 ڤراتوس، ماكنن دان مينومن بوكن الكوهول (2.4 ڤراتوس)، ڤرخدمتن ريكرياسي دان كبودايا؞ن (2.4 ڤراتوس)، مينومن الكوهول دان تمباكاو (2.3 ڤراتوس) دان كومونيكاسي (2.1 ڤراتوس).

كاتاڽ، باڬي ڤربنديڠن بولنن، IHP منونجوقكن ڤنيڠكتن 0.1 ڤراتوس بربنديڠ جون 2019 دان اي دسوكوڠ تراوتام اوليه ماكنن دان مينومن بوكن الكوهول (0.3 ڤراتوس)، هياسن، ڤركاكسن دان ڤپلڠڬارا؞ن ايسي رومه (0.2 ڤراتوس) دان ڤڠڠكوتن (0.2 ڤراتوس).

سمنتارا ايت، كاتاڽ IHP باڬي تيمڤوه جانواري هيڠڬ جولاي 2019 منچاتتكن ڤنيڠكتن 0.3 ڤراتوس بربنديڠ تيمڤوه سام تاهون سبلومڽ.

“اينديک س كومڤولن ماكنن دان مينومن بوكن الكوهول منونجوقكن ڤنيڠكتن 2.4 ڤراتوس ڤد جولاي 2019 بربنديڠ تيمڤوه ماس سام ڤد تاهون سبلومڽ.

كنا؞يقن اين ددوروڠ اوليه كنا؞يقن سوب كومڤولن سايور-سايورن (4.7 ڤراتوس)، سوسو دان تلور (2.6 ڤراتوس) دان بواه-بواهن (2.5 ڤراتوس)، كاتاڽ دالم كپاتا؞ن دسيني هاري اين.