ڤڠندالي هريماو ملايا، تن چيڠ هو مڠاكوي، مليهت سواسان بابق ڤرتام سديكيت مرسهكنڽ كران ڤما؞ين ترتكن براقسي دهادڤن لا؞وتن ڤپوكوڠ ڬارودا.

”ڤما؞ين اڬق ڬمنتر كران اين كالي ڤرتام بوات همڤير كسموا مريک برتندڠ كستاديوم ڬلورا بوڠ كرنو. ساتو ڤرسمبهن ترڤوجي درڤد ستياڤ ڤما؞ين تراوتام ڤد بابق كدوا.

”مريک ساڠت فوكوس كڤد ڤرلاونن دان تياد ڤركارا لا؞ين مريک فيكيركن سلا؞ين برما؞ين دڠن بڬيتو با؞يق.

”اين ساتو درڤد ڤرسمبهن تربا؞يق مريک،“ كات چيڠ هو يڠ لڬ ڤاسوقنڽ ملڤسي هالڠن ڤرتام دالم كيمڤين كومڤولن G ، ڤوسيڠن كدوا كلايقن ڤيالا دنيا 2022/ڤيالا اسيا 2023.

ڤما؞ين ناتوراليساسي ڤرتام نڬارا، محمداو سوماريه يڠ ماسوق سباڬاي ڬنتين مونچول ويرا سلڤس ملدق دوا ڬول ڤد مينيت ک-37 دان ک-97 ماناكالا ساتو لاڬي جاريڠن هريماو ملايا دسمڤورناكن شافق احمد ڤد مينيت ک-65.