برتمڤت د Signature Avenue، جالن ليستاري، سبرڠ ڤراي دسيني، هاري تربوک عيدالفطري PR1MA ريسيدنسي ڤرماتڠ ڤا؞وه ايت اكن برمولا ڤوكول 9.30 ڤاڬي هيڠڬ 6.30 ڤتڠ.

منوروت ڤڠاره اوروسن Excel Focus Properties ، داتوق محمد اقبال ايس. هابيب نوهو، هاري تربوک ايت مروڤاكن ڤلواڠ تربا؞يق كڤد اورڠ راماي اونتوق منداڤتكن معلومت لنجوت مڠنا؞ي ڤروجيک ڤرومهن بركنا؞ن.

كاتاڽ، دڠن هاڽ ببراڤ اونيت سهاج لاڬي يڠ ترسديا دڤاسرن، هاري تربوک ايت موڠكين منجادي ڤلواڠ تراخير كڤد اورڠ راماي اونتوق مميليقي كديامن سنديري ڤد هرڬ ممڤو ميليق دلوكاسي primer دنڬري اين.

سلاين برامه مسرا دان منعمتي هيدڠن ريڠن سمڤنا سمبوتن عيدالفطري، ڤڠونجوڠ جوڬ بوليه مڠونجوڠي رومه چونتوه اونيت كديامن اين سرتا منداڤتكن معلومت سڤرتي كلايقن ڤينجمن دان سباڬايڽ، كاتاڽ كڤد اوتوسن ملايو ميڠڬوان دسيني هاري اين.

دجوال ڤد هرڬ هاڽ RM250,000 باڬي ڤمبلي رومه ڤرتام دان ڤڠوندي دڤولاو ڤينڠ دان RM275,000 باڬي ڤمبلي رومه كدوا دان بوكن ڤڠوندي دڤولاو ڤينڠ، PR1MA ريسيدنسي ڤرماتڠ ڤا؞وه مروڤاكن انتارا ڤروجيک كديامن بهارو يڠ بوكن سهاج ڤد هرڬ ممڤو ميليق، تتاڤي جا؞وه لبيه رنده بربنديڠ ڤروجيک ستاراڽ.

ڤروجيک دڠن دوا بلوک ستيڠڬي 33 تيڠكت ايت ممڤوپا؞ي سباپق 1,017 اونيت ڤڠساڤوري دڠن تيڬ بيليق تيدور دان دوا بيليق ا؞ير ڤد كلواسن 900 كاكي ڤرسڬي.