ماله، نور حاكيمي كاميس، 53، يڠ برأصل دري اراو ايت جوڬ تيدق قيصه اونتوق مڠلواركن ڤربلنجا؞ن سنديري باڬي مڠحاضيري ڤرهيمڤونن يڠ دأڠڬڤ برسجاره ايت.

كاتاڽ، دي بڬيتو برسماڠت اونتوق مپرتاي ڤرهيمڤونن ايت سلڤس مليهت سواسان ڤد هاري اين يڠ مپقسيكن اڬام إسلام دان حق ايستيميوا اورڠ ملايو دنڬارا اين سوده مولا دأوسيق ڤيهق٢ ترتنتو.

سلا؞ين ايت، كاتاڽ، ڤرهيمڤونن كالي اين جوڬ منمڤيلكن سواسان يڠ بربيذا خصوصڽ مليبتكن كبڠكيتن دان سماڠت ڤپاتوان اورڠ ملايو.

”اين اداله ڤرهيمڤونن ڤرتام يڠ ساي سرتاي. كالي اين، سماڠت ساي چوكوڤ بركوبر-كوبر اونتوق تيدق كتيڠڬلن برسام اومت إسلام يڠ لا؞ين مپرتاي ڤرهيمڤونن بركنا؞ن،“ كاتاڽ كڤد اوتوسن ملايو ميڠڬوان، هاري اين.

نور حاكيمي يڠ منا؞يقي موتوسيكل جنيس ياماها Y15 ZR ايت جوڬ سوده ممبوات ڤرسديا؞ن ترماسوق ممستيكن كندرأنڽ ايت براد دالم كأدا؞ن با؞يق باڬي منمڤوه ڤرجالنن جاوه.

دالم ماس سام، دي جوڬ بردعا سرتا برهارڤ اڬر ڤرجالنن ڤرڬي دان ڤولڠ ننتي برجالن دڠن لنچر.

”كالاو تيدق اد مسئله دان جک چواچ با؞يق سڤنجڠ هاري اين، بركموڠكينن ساي سمڤاي دكوالا لمڤور ڤد وقتو ڤتڠ. موڠكين سڤنجڠ ڤرجالنن ننتي ساي اكن برتمو ڤسرتا٢ لا؞ين يڠ موڠكين برتولق هاري اين.

”ساي ڤرچاي بوكن ساي سهاج يڠ برسماڠت مپرتاي ڤرهيمڤونن ايت ماله كباپقكن اومت إسلام يڠ لا؞ين جوڬ ممڤوپا؞ي سماڠت يڠ سام،“ كاتاڽ.