کتوا ڤڠاره ايميڬريسين، داتوق سري مصطفر علي برکات، باڬي منداڤتکن کمودهن ايت، مڠسا بنجير ڤرلو ممڤوپا؞ي سالينن لاڤورن ڤوليس دان ڤڠصحن بنچان بنجير درڤد ڤجابت دا؞يره، کتوا کامڤوڠ اتاو اهلي جاوتنکواس (AJK) ڤوست ڤميندهن بنجير يڠ ترليبت.

کاتاڽ، مريک يڠ ماهو ممڤربهارو؞ي ڤسڤورت ترسبوت جوڬ ڤرلو ممستيکن تيمڤوه صح لاکو ڤسڤورت برکنا؞ن اداله ملبيهي ساتو تاهون.

”کراجا؞ن مڠمبيل برت ترهادڤ کجادين بنجير يڠ ملندا ببراڤ نڬري، ترماسوق کسوکرن مڠسا بنجير منروسکن اکتيۏيتي هارين ايکورن کروسقن هرتا بندا دان ڤلباڬاي دوکومن، ترماسوق دوکومن ڤرجالنن.

اتس داسر کڤريهاتينن دان مڠمبيل کيرا کباجيقن مريک، جابتن ايميڬريسين مناورکن ڬنتين سچارا ڤرچوما کڤد مڠسا بنجير دسلوروه نڬارا، کاتاڽ کڤد ڤمبريتا دالم سيدڠ اخبار سلڤس مراسميکن ڤجابت ايميڬريسين چاوڠن کاميرون هايلند س دتانه رات دسيني هاري اين.