كجادين كيرا٢ ڤوكول 10.20 مالم ايت مڠعاقبتكن دوا مڠسا، تي. موروڬن، 44، دان كي. تيروسيلۏم، 46، ماسيڠ٢ ملچور دبادن سباپق 95 دان 70 ڤراتوس، ماناكالا سأورڠ مڠسا وانيتا، ڤي. رليان، 40، ملچور 85 ڤراتوس.

ڤڬاواي اوڤراسي بالاي بومبا دان ڤپلامت ڤورت ديكسن، محمد حيرول ايزام مزلن بركات، لتوڤن مليبتكن توڠ سيليندر نيتروڬن ڤد سبواه ميسين ڬينيراتور هيدراوليک يڠ دالم ڤمبا؞يقن دكيلڠ يڠ مپلڠڬارا جنترا ڤمبينا؞ن ايت.

كتيڬ-تيڬ مڠسا يڠ براد بردكتن دان سدڠ ممبا؞يقي ميسين ترسبوت تركنا لتوڤن دان مڠالمي كچدرا؞ن.

”مريک بوكن ڤكرجا دكيلڠ ايت سباليقڽ داتڠ اونتوق ممبا؞يقي ميسين يڠ ماسيه بلوم دڬوناكن ايت. ڤكرجا٢ كيلڠ يڠ كباپقنڽ ورڬ اسيڠ تيدق چدرا دالم كجادين ايت،“ كاتاڽ كتيک دهوبوڠي دسيني هاري اين.

محمد حيرول ايزام بركات، ڤيهقڽ منريما ڤڠڬيلن كچمسن ڤد ڤوكول 10.25 مالم دان سبواه جنترا دڠن لاڤن ڤاڬاواي سرتا اڠڬوتا دكرعهكن کلوكاسي كجادين دان تيبا ڤد ڤوكول 10.28 مالم.

محمد حيرول ايزام بركات، ڤيهقڽ منريما ڤڠڬيلن كچمسن ڤد ڤوكول 10.25 مالم دان سبواه جنترا دڠن لاڤن ڤڬاواي سرتا اڠڬوتا دكرهكن كلوكاسي كجادين دان تيبا ڤد ڤوكول 10.28 مالم.

اڤابيلا سمڤاي، ڤيهق بومبا منداڤتي كباكرن كچيل يڠ برلاكو تله دڤادمكن اوليه ڤكرجا كيلڠ مڠڬوناكن دوا الت ڤمادم اڤي،“ كاتاڽ.

بلياو ممبريتاهو، كتيڬ-تيڬ مڠسا يڠ چدرا دهانتر كهوسڤيتل توانكو جعفر دسرمبن اونتوق منداڤتكن راوتن لنجوت.