لبيه مپديهكن ميت بايي دڤرچاياي براوسيا سبولن يڠ دتيڠڬلكن دأتس جالن ايت دتموكن دالم كأدان بادن سوده مڠرس.

كتوا ڤوليس دايره كلڠ سلاتن اسيستن كوميسيونر شمسول امر رملي بركات ميت بايي ترسبوت دتموكن كيرا٢ ڤوكول 9 ڤاڬي.

”ستيباڽ دلوكاسي ترسبوت ڤنولوڠ ڤڬاواي ڤراوبتن منداڤتي مڠسا تيدق برنفس دان دصحكن منيڠڬل دنيا.

”ماله ترداڤت كسن ڬيڬيتن دبهاڬين كڤالا دان بادن مڠسا“ كاتاڽ كتيک دهوبوڠي دسيني هاري اين.

كيس دسياست مڠيكوت سيكشن 318 قانون كسيقسان كران مپمبوپيكن كلاهيرن دان مپببكن كماتين“ اوجرڽ.