جالور ڬميلڠ سڤنجڠ 20 X 3 ميتر دحاصيلكن اونيت كوكوريكولوم SK ايت دكتوا؞ي ڤنولوڠ كانن كوكوريكولوم، ايندراكسوماواتي عبداﷲ دبنتو 60 موريد درجه دوا دان 20 ڬورو.

منوروت ايندراكسوماواتي، بنديرا ترسبوت يڠ مڠمبيل ماس دوا هاري اونتوق دسياڤكن دڠن كوس RM500, ممبلي كا؞ين ڤوتيه دان چت سبلوم دڤاسڠ دبومبوڠ سكولهڽ.

هاري كبڠسا؞ن مروڤاكن ساتو دتيق برسجاره كڤد سموا دان سواجرڽ دراعيكن سرتا دترڤكن كڤد ڬينراسي مودا اڬر مريک ممهمي ارتي سمبوتن ايت،“ كاتاڽ كتيک دتمو؞ي دسيني هاري اين.

تمبه بلياو، ڤد تاهون لالو ڤروجيک سڤرتي ايت مليبتكن موريد درجه ساتو يڠ مڠحاصيلكن بنتوق جالور ڬميلڠ درڤد ريڤليکا بواه نانس باڬي مڠڬامبركن سيمبوليک حاصيل ڤرتانين اوتام ددا؞يره اين.

”اينيسياتيف دان اوسها اين دهارڤ داڤت مپمارقكن لاڬي سمبوتن هاري كبڠسا؞ن كڤد ورڬ ڤلاجر SK تڠكو محمود اسكندر (1) اونتوق منانمكن سماڠت ڤتريوتيک دالم كالڠن مريک،“ اوجرڽ.