موريد تاهون تيڬ دري سبواه سكوله دا؞ير هيتم ايت مندعوا، سريڠ دبولي تيڬ راكنڽ يا؞يت دوا ڤرمڤوان دان سأورڠ للاكي يڠ ڤرنه منندڠ، منولقڽ سهيڠڬ جاتوه تڠڬ دان مموكول دببراڤ بهاڬين بادن.

ماله، انق كدوا درڤد امڤت براديق ايت بركات، مريک جوڬ كرڤ مڠمبيل واڠ ساكوڽ سهيڠڬ دي ترڤقسا مڠيكت ڤروت ڤد وقتو ريحت اتاو ممينتا واڠ درڤد كاكقڽ.

“كادڠ٢ مريک امبيل RM1، RM3 دان RM4 دالم ڤوكيت ساي دان اڤابيلا ساي باوا دو؞يت شيليڠ مريک تق امبيل ڤولا كران هاڽ ماهو دو؞يت كرتس سهاج.

“مريک اوڬوت كالاو ساي بريتاهو چيقڬو، مريک اكن كات ساي تيدق ڤولڠكن واڠ يڠ كونونڽ ساي ڤينجم. مريک جوڬ ڤرنه مپيمبه ا؞ير كڤد ساي دان سلالو مڠهينا كلوارڬ ساي، ترماسوق مڠاتاكن باڤ ساي ڬيلا،” كاتاڽ كتيک دتمو؞ي دسيني هاري اين.

سمنتارا ايت، ايبو مڠسا يڠ هاڽ ماهو دكنلي سباڬاي اسما، 32، بركات، انقڽ دكسن برجالن سچارا تيدق نورمل سجق جون لالو دان كيني كانق٢ ايت جوڬ تيدق بوليه برجالن لاما دان جا؞وه سهيڠڬ ترڤقسا ددوكوڠ اونتوق كمان-مان.