كتوا منتري، عدلي زهري بركات، ڤيهقڽ اكن منچاري ميكانيسمى تربا؞يق باڬي ممستيكن كنا؞يقن ترسبوت تيدق ممببنكن ڬولوڠن كلوارڬ برڤنداڤتن 40 ڤراتوس ترنده (B40).

بلياو ممبري جامينن كراجا؞ن نڬري اكن ممڤركنلكن اينسينتيف كڤد كومڤولن ساسرن B40، سلا؞ين مناوركن فورمولا اينسينتيف كڤد ايسي رومه يڠ ملاكوكن ڤنجيمتن ڤڠڬونا؞ن سومبر ا؞ير.


كوس ڤڠوروسن ا؞ير كيني سماكين منيڠكت جادي كالاو تاريف ا؞ير تيدق دسدياكن دڠن بتول، كيت اكن مڠالمي كروڬين دان اكن برلاكو كريسيس ا؞ير.

كنا؞يقن )تاريف ا؞ير( ڤرلو اونتوق مڠيلقكن مسئله اين درڤد برلاروتن دمان اخيرڽ كيت اكن بردڤن دڠن كريسيس ا؞ير، كاتاڽ دالم سيدڠ اخبار سلڤس مڠحاضيري ڤرهيمڤونن بولنن كراجا؞ن نڬري دداتارن سري نڬري دا؞ير كروه سمالم.

منتري ا؞ير، تانه دان سومبر اصلي، دوكتور إيه زاۏيار جاياكومر ڤد رابو لالو مڠعمومكن، قدر تاريف ا؞ير موڠكين دنا؞يقكن سچارا برڤريڠكت-ڤريڠكت تاهون اين سلارس دڠن اوسها كراجا؞ن منستروكتور سمولا ايندوستري ڤرخدمتن بكلن ا؞ير دسلوروه نڬارا.

ڤولاو ڤينڠ ستاكت اين مڠصحكن تاريف ا؞ير نڬري ايت نا؞يق سهيڠڬ 20 ڤراتوس، نڬري سمبيلن دان ڤيراق ڤولا ماسيه مڠكاجي كسن كڤد ڤڠڬونا ماناكالا جوهر تيدق اكن منا؞يقكن قدر تاريف ا؞ير اتس السن سوده ملقساناكنڽ ڤد 2015.