تيمبلن ڤڠاره کصيحتن نڬري، داتوق محمد ساڤيان محمد برکات، درڤد ستاتيستيک ايت، 6.3 ڤراتوس کيس دکتاهو؞ي ماناکالا 8.6 ڤراتوس کيس سباليقڽ ستله اينديۏيدو ترليبت منريما راوتن کيس ڤپاکيت لا؞ين.

حال دمکين برمعنا، کات بلياو، سڤاروه درڤد جومله ترسبوت ماسيه بلوم ددياڬنوسيس مممندڠکن ديابيتيس مروڤاکن ڤپاکيت سپڤ دان اينديۏيدو تربابيت تيدق ڤرنه منجالني کصيحتن ساريڠن.

”قوم ملايو مروڤاکن ڤڠهيدڤ ترتيڠڬي دأيکوتي چينا، اينديا، مشارکت اورڠ اصلي دان لا؞ين٢ ايتنيک.

”درڤد سڬي کلومڤوق اوسيا، مريک يڠ براوسيا 60 تاهون کأتس ڤڠهيدڤ ترتيڠڬي دأيکوتي کلومڤوق اوسيا 30-59 تاهون دان اوسيا 20-29 تاهون سرتا دباوه اوسيا 20 تاهون،“ کاتاڽ کتيک براوچڤ مراسميکن سمبوتن هاري ديابيتيس سدينا ڤريڠکت  نڬري دديوان جوبلي ڤيراق مارن دسيني هاري اين.

محمد ساڤيان مڠاجق رعيت مڠمبيل ڤلباڬاي لڠکه ڤنجاڬا؞ن کصيحتن سمڤنا هاري ديابيتيس سدنيا يڠ برتيماکن چقنا ديابيتيس کلوارڬ ڤريهاتين، کصيحتن ترجامين.