ڤريسيدن الومني مجليس بلياو فيلدا مليسيا (AMBFM)، داتوق عبداﷲ ابو بكر بركات، تيدق ڤاتوت اد يڠ سڠاج ممجمكن مات اونتوق ممبنتو كران جاس اخبار اين ساڠت بسر ترهادڤ اورڠ ملايو دان نڬارا.

تڬسڽ، اخبار ايت منجادي باريسن هادڤن ممڤرجواڠكن دان ممڤرتاهنكن كتوانن ملايو، توليسن جاوي خط دان تياڠ سري نڬارا درڤد دڬويه ڤيهق ترتنتو سجق دهولو لاڬي.

“دماناكه واده ڤرجواڠن دان سوارا اورڠ ملايو سكيراڽ اوتوسن ملايو هيلڠ ددنيا ڤرسورتخبرن يڠ منجادي ڤپمبوڠ ليده ملايو دنڬارا اين.

“اوليه ايت، ايوه اورڠ ملايو برساتو ممڤرتاهنكن اوتوسن ملايو دڠن هاڽ سديكيت سومبڠن دانا کدالم تابوڠ سلامتكن اوتوسن جک بنر برسيمڤتي،” كاتاڽ.

عبداﷲ يڠ جوڬ منتن تيمبلن ڤريسيدن مجليس بليا مليسيا (MBM) بركات دمكين كڤد اوتوسن ملايو ميڠڬوان سباڬاي مڠولس ڤنربيتن اوتوسن مليسيا دان كوسمو! يڠ دخبركن براخير ميڠڬو لالو.

كات عبداﷲ، كجاتوهن اخبار ملايو عبارت سڤرتي ممبونوه جيوا اورڠ ملايو سنديري كران ‘اوتوسن اداله كيت دان كيت اداله اوتوسن’ يڠ منچورقكن ڤميكيرن ملايو.

تمبه بلياو، ڤنوبوهن تابوڠ سلامتكن اوتوسن اداله لڠكه الترناتيف يڠ ڤاليڠ بركسن اونتوق دلقساناكن سبلوم منداڤت سونتيقن دانا ڤيهق ترتنتو.

“اوتوسن تيدق ڤرلو مالو موجودكن تابوڠ بركنا؞ن كران كراجا؞ن ڤاكتن هارڤن (PH) توروت منوبوهكن تابوڠ سروڤا يڠ كونونڽ اونتوق ممباير هوتڠ نڬارا.

“جک دهولو اوتوسن مليسيا، ميڠڬوان مليسيا دان كوسمو! منجادي ميديا اوتام مڠوتيڤ درما ڤساكيت كرونيک دان بنچان لوار نڬارا، تتاڤي كيني كومڤولن اوتوسن ڤرلوكن سومبڠن رعيت باڬي منروسكن اوڤراسي،” تڬسڽ.

اين كران اوجرڽ، راماي اورڠ ملايو ڤلباڬاي ستاتوس سوسيال ترماسوق اورڠ كامڤوڠ دان فيلدا برسديا مپومبڠ كڤد تابوڠ اين باڬي منروسكن ڤنربيتن اوڤراسي اخبار.