وارن ايت دكلواركن اوليه حاكيم محكمه سيشن جوهاري ابو حسن ستله ڤندعوا راي محمد نوردين اسماعيل ممبوات ڤرموهونن ترسبوت.

باڬايماناڤون ڤڬوام سيد محمد انوار سيد لقمان حاكيم يڠ مواكيلي شهيدان ممبنته ڤڠلوارن وارن ترسبوت كران انق ڬوامڽ ايت دان بلياو سنديري تيدق دمعلومكن مڠنايڽ لبيه اول.

”ساي منداڤت تاهو ڤڠلوارن وارن اين سماس براد دمحكمه ڤد ڤاڬي اين سدڠكن انق ڬوام ساي براد دلوار كاوسن“ كاتاڽ.

برايكوتن ايت كات بلياو ڤيهقڽ اكن مموهون سمولا كڤد محكمه اونتوق ممبطلكن وارن تڠكڤ ترسبوت.

”كيس برڤروفيل تيڠڬي سڤرتي اين ڤرلوله دمعلومكن لبيه اول اڤاته لاڬي مليبتكن سأورڠ اهلي ڤوليتيک.

شهيدان ڤولا منتڤ دڤرليس وارن تڠكڤ هاڽ دكلواركن جک بلياو ملاريكن ديري كاتاڽ.