تيمبلن منتري دجابتن ڤردان منتري، داتوق دوكتور اشراف وجدي دوسوقي بركات، دباوه كوريكولوم ايت، ڬولوڠن ايت بوكن سهاج ممڤو مڠحافل القرءان تتاڤي توروت ممڤوپا؞ي كماهيرن ڤنديديقن دان لاتيهن ۏوكاسيونل (TVET)، علمو اڬام دان بيدڠ ڤروفيسيونل.

بلياو والاو باڬايماناڤون تيدق مپاتاكن تاريخ كراجا؞ن ممڤراوليه ڤكنن برهوبوڠ داسر ترسبوت.

تمبهڽ، لڠكه ايت دهارڤ ممڤو منچاڤاي ساسرن ملاهيركن سراماي 125,000 حفظ ڤروفيسيونل دباوه ترنسفورماسي نڬارا 2050 (TN50) يڠ مليڤوتي تيڬ بنتوق اليرن يا؞يت ڤرسكوتوان، نڬري دان ڤرسنديرين.

اين برمعنا، نڬارا اكن ممڤوپا؞ي دوكتور، جوروترا، اكا؞ونتن، ڤڬوام، اهلي ايكونومي ماله ڤنتدبير كراجا؞ن يڠ حافل القرءان،“ كاتاڽ كتيک براوچڤ ڤد مجليس ندوه مربي اومه ڤريڠكت نڬري ددوان 2020 دسيني هاري اين.