كتوا ڤوليس دا؞يره نيلاي، سوڤرينتندن محمد نور مرزوكي بسر بركات، ڤلاوق ايت دباوا كمحكمه ڤاڬي تادي بردڤن تودوهن دباوه سيكشن 323 كانون كسيقسا؞ن كران سڠاج منداتڠكن كچدرا؞ن.

”ترتودوه يڠ مروڤاكن سأورڠ ڤلاكون مڠاكو ساله دان دحكوم دندا سباپق RM2,000،“ كاتاڽ دالم ساتو كپاتا؞ن دسيني هاري اين.

ميديا بارو٢ اين ملاڤوركن ڤوليس مپياست ڤلاوق ايت سلڤس دشكي مپرڠ سأورڠ للاكي ورڬ امس براوسيا 68 تاهون يڠ بكرجا سباڬاي ڤڠاول كسلامتن دتامن ڤرومهن اچاچيا ڤرک ديسا جاتي دنيلاي.

دالم كجادين كيرا٢ ڤوكول 8 مالم ايت، ڤلاوق تربابيت دڤرچايا؞ي منومبوق موک ڤڠاول كسلامتن بركنا؞ن، يحي مناڤ، 68، سباپق تيڬ كالي سبلوم منندڠ مڠسا.

دي يڠ ڤرنه مڠڠڬوتا؞ي كومڤولن ڤلاوق، سيناريو دڤرچايا؞ي بيرڠ كران دتڬور تيدق ممبوات چاتيتن دالم بوكو ڤلاوت سماس مماسوقي كاوسن ڤرومهن ايت.